bg.jpg

Våre distribusjonsbiler styres fra vårt kjørekontor hvor vi løser alle typer distribusjonsoppdrag. Enten du trenger bil til ett enkelt oppdrag eller på regelmessig basis, ordner vi det. Intent oppdrag for lite - intet oppdrag for stort. Vår budbilavdeling løser ditt transportbehov for brev, pakker og små sendinger. Enten du er privat- eller bedriftskunde møter vi ditt behov. Vi er fleksible og løsningsorienterte - snakk med vårt kjørekontor så hjelper de deg!

Transportsentralen Kristiansand har mange skapbiler, alt fra små og mellomstore biler med både sideåpning og løftelem, til store vogntog med henger. Det betyr at vi dekker hele spekteret innenfor kategorien skapbiler, og kan i tilegg håndtere oppdrag som er både vekt- og volumkrevende. Flere av våre biler og sjåfører har ADR- sertifisering slik at de kan håndere farlig gods så som gass, farlige kjemikalier og eksplosive stoffer. Transportssentralen Kristiansand har et stort og beredt utvalg av anleggs- og spesialbiler som daglig er i tjeneste. Det leveres en betydelig innsats fra bileiere og sjåfører som arbeider i dette segmentet som utgjør en stor del av vår omsetning. Kjøretøyene som inngår i denne gruppen er kranbiler i alle utforminger og størrelser, tippbiler, flatvogner, krokbiler og liftbiler.

Transportsentralen Kristiansand AS

1.jpg

Leiebil er god økonomi

Her er noen økonomiske betraktninger om å leie bil fremfor å eie egne biler.

 

Du kan glemme:

• Reperasjoner, vedlikehold, driftsutgifter, km-avgift, diesel, forsikringer, sjåførlønn for å nevne noe. Hva med ferier og sykdom?

• Du slipper å binde stor kapital i bilpark.

• Du betaler bare for den tid du benytter bilene.

• Du kan redusere administrasjonsutgiftene.

• Du kan dekorere bilene som du vil ved faste leieavtaler.

• Du har full fleksibilitet ved sesongsvingninger.

Transportsentralen overtar gjerne både biler og sjåfører. Kan det lønne seg så holde egen bilpark? Ta kontakt med oss!

2.jpg

Samtlige av våre transportører har løyvedokument, og alle nødvendige krav fra offentlige myndigheter er da oppfylt:

Politiattest Garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap kr 50.000,- Attest fra kommunekasserer/kemner Attest fra Skattefogden Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund

Sertifikater: BE CE DE Truckførerbevis klasse 2-3-4 Kranførerbevis klasse 8 ADR kurs Internkontrollkurs.

Internkontroll Vi har i dag et meget bra internkontrollsystem som er utarbeidet sammen med andre transportsentraler. Alle våre bileiere er utstyrt med sjåførhåndbok som dekker alle krav til lastebiltransport. Våre sjåfører skal ha kurs eller sertifikater på alt utstyr som benyttes. Det legges vekt på at utstyr som benyttes daglig som stropper, kroker, osv er sertifisert.

Forsikringer Våre transportørers godsansvarsforsikring dekkes etter gjeldende internasjonale bestemmelser. Ønsker kunden en fullverdiforsikring av spesielt gods, må dette tegnes separat.

Kompetanse

3.jpg

Kontakt info

Mail: post@ts-kr.no
Office: +47 478 59000